gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde Iekšlietu ministrijā