gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

R.Kozlovskis piedalās neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē Bulgārijā