R.Kozlovskis piedalās ASV un ES iekšlietu un ārlietu ministru sanāksmē ASV