Latvijas un Baltkrievijas darba grupas sanāksme ārkārtas situāciju jautājumos