Atklāšanas pasākums EEZ līdzfinansētajai programmai “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”