gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālā sanāksme Helsinkos