gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

D.Trofimovs pārstāv Latviju Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā sanāksmē Bukarestē