Iekšlietu ministrijas fotokonkursa uzvarētāju apbalvošana