gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrijas fotokonkursa uzvarētāju apbalvošana