Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes pasniegšana Rēzeknē un Jēkabpilī