R.Kozlovskis pasniedz apbalvojumus Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem