gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

R.Kozlovskis pasniedz apbalvojumus Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem