Robežu drošības darba grupas sanāksme Iekšlietu ministrijā