gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Robežu drošības darba grupas sanāksme Iekšlietu ministrijā