Piemiņas zīmes pasniegšana Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Iekšlietu ministrijā