Valsts sekretāres vietnieks Dimitrijs Trofimovs piedalās starptautiskā konferencē par trešo valstu pilsoņiem, kuru izraidīšana vai atgriešanās izcelsmes valstī nav iespējama