gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde Iekšlietu ministrijā