gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrijas un iekšlietu dienestu vadība ar arodbiedrību pārstāvjiem apspriež kompensāciju izmaksu jautājumu