gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Ministrijā apspriež patvēruma meklētāju uzņemšanas un integrācijas jautājumus