gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrijā notiek kārtējā starpinstitucionālā darba grupa patvēruma meklētāju jautājuma risināšanai