Iekšlietu ministrijā notika starpinstitucionālā darba grupa patvēruma meklētāju jautājuma risināšanai