IeM informē darba devējus un arodbiedrības par bēgļu jautājumiem un IeM budžetu 2016.gadam