gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

ES - ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās