Ziedu nolikšana Rīgas Brāļu kapos Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltītajos pasākumos