gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme Briselē