gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un NVO tikšanās