Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) valdes sēde Rīgā