gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

ES Tieslietu un iekšlietu ministru neformālā tikšanās Rīgā