Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes laureātu apbalvošana