02.03.2017


 Plānotie mācību pasākumi

2017.gadā notikušie un plānotie pasākumi

3.02.2017. Dišlera tiesībpolitikas konference
2.-3.02.2017 Latvijas tiesu priekšsēdētāju un Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku sanāksme
18.-19.05.2017 Konference "Krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošana"
22.-23.05.2017 Konference Mediācijas un šķīrējtiesu jautājumos
18.-19.09.2017 Konference par tiesas spriešanas kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu
12.-13.10.2017 Baltijas valstu seminārs (aktuālie jautājumi tiesu administrēšanas iestāžu darbā)
6./7./8.11.2017 Konference par tiesu ekspertīžu aktuālajiem jautājumiem izmeklēšanā un tiesu praksē (datums tiks precizēts)
9.-10.11.2017 Konference "Inovatīva pieeja tiesu darba pārvaldībā"
7.-8.12.2017 Konference "Civilprocesa aktuālie jautājumi"


Atpakaļ