Apstiprinātie projekti


 

 

  

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI

Eiropas Ārējo robežu fonda 2007. un 2008.gada programma

Projekta numurs

Projekta nosaukums

Finansējuma saņēmējs

Piešķirtais finansējums (LVL)

Fonda finansējums (LVL)

Nacionālais līdzfinansējums (LVL)

ĀRF/2007-08/1

Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole” rekonstrukcijas I kārta

VRS

2 443 127

1 832 345

610 782

ĀRF/2008/2

Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Robežu kodeksa, Kopīgās konsulārās instrukcijas un Rekomendāciju kataloga prasībām

ĀM

40 000

30 000

10 000

ĀRF/2008/3

Konsulārās amatpersonas rokasgrāmatas aktualizācija, izveidojot to elektroniskā formā un padarot pieejamu on-line režīmā

ĀM

112 449

84 337

28 112

ĀRF/2008/4

Nacionālās VIS savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana

PMLP

210 841

158 131

52 710

 

Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programma

Projekta numurs

Projekta nosaukums

Finansējuma saņēmējs

Piešķirtais finansējums (LVL)

Fonda finansējums (LVL)

Nacionālais līdzfinansējums (LVL)

EAF/2008/1

Atgriešanās jomā kompetento valsts iestāžu darbinieku dalība FRONTEX un Eiropas Savienības dalībvalstu rīkotājā izraidīšanas pasākumā un operācijā

VRS

18 976

14 232

4 744

EAF/2008/2

Pieredzes apmaiņa par paraugpraksi atgriešanās pārvaldības jomā

VRS

12 249

9 187

3 062

EAF/2008/3

Svešvalodu apmācība robežsargiem

VRS

129 206

96 905

32 301

EAF/2008/4

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība

PMLP

82 098

61 573

20 525

EAF/2008/5

Semināri par atgriešanās pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem

VRS

6 805

5 104

1 701

EAF/2008/6

Atgriešanās un reintegrācijas sistēmas sagatavošana Latvijā

IOM

170 132

127 599

42 533

Eiropas Bēgļu fonda 2008.gada programma

Projekta numurs

Projekta nosaukums

Finansējuma saņēmējs

Piešķirtais finansējums (LVL)

Fonda finansējums (LVL)

Nacionālais līdzfinansējums (LVL)

EBF/2008/1

Integrācijas uzticības punkts patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

TM

29 663

22 247

7 416

EBF/2008/2

Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana

PMLP

39 230

29 422

9 808

EBF/2008/3

Uzņemšanas funkciju optimizācijas izpēte un Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana

PMLP

156 805

117 603

39 202

EBF/2008/4

Jauno sabiedrības locekļu integrācija II posms

IOM

26 225

19 669

6 556

EBF/2008/5

Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai

DZC

69 029

51 772

17 257

EBF/2008/6

Juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem – priekšnosacījums patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanai Latvijā

LCC

18 121

13 591

4 530

EBF/2008/7

NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem

DM

70 663

52 997

17 666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ