Dalība Eiropas Savienības civilajās misijās


 

 

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas šobrīd piedalās divās Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas misijās.

 

 

Eiropas Savienības novērošanas misija Gruzijā – EUMM GEORGIA

 

Eiropas Savienības policijas misija Afganistānā – EUPOL AFGHANISTAN

 

Lēmumu par Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūtīšanu starptautiskajās civilajās misijās, pamatojoties uz likuma „Par policiju” 8.panta otro daļu, Robežsardzes likuma 5.1 panta otro daļu un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 23.1 panta otro daļu, pieņem Ministru kabinets.

Amatpersonu nosūtīšanas un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2007.gada noteikumi Nr.340 „Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība”.

 

 

 

Eiropas Savienības novērošanas misija Gruzijā – EUMM GEORGIA

 

Misija savu darbu uzsāka 2008.gada 1.oktobrī saskaņā ar 2008.gada 12.augusta vienošanos Krievijas un Gruzijas starpā, kurā Eiropas Savienība pildīja starpnieka lomu, un 2008.gada 8.septembra pieņemto lēmumu Eiropas drošības un aizsardzības politikas jomā.

Misijas uzdevums ir dot ieguldījumu stabilitātes nodrošināšanā visā Gruzijā un apkārtējā reģionā saskaņā ar sešu punktu vienošanos un no tās izrietošiem ieviešanas pasākumiem.

Misijas mandāts ir pagarināts līdz 2016.gada 14.decembrim.

 

Dalībai misijā šobrīd ir nosūtītas divas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas:

 

  • Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Zemgales ekspertu nodaļas eksperts kapteinis Kristaps Pintāns, kas misijā pilda novērotāja pienākumus Gori reģionālajā birojā;
  • Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta Liepājas I kategorijas nodaļas vecākais inspektors virsleitnants Jānis Padāns, kas pilda novērotāja pienākumus Mchetas reģionālajā birojā.
 
 
 
 
Papildu informācija par EUMM GEORGIA.

 

 

Eiropas Savienības policijas misija Afganistānā – EUPOL AFGHANISTAN

 

EUPOL AFGHANISTAN ir daļa no Eiropas Savienības visaptverošām saistībām un koordinētas pieejas Afganistānā. Misijas uzdevums ir dot ieguldījumu ilgtspējīgas un efektīvas civilās policijas kontroles izveidošanā, kas nodrošinās atbilstošu mijiedarbību ar daudzpusīgu krimināltiesisku sistēmu Afganistānas pārvaldībā.

Misijas mandāts ir pagarināts līdz 2016.gada 31.decembrim.

2007.gada augusta uz Meimanes (Fārjābas province) atjaunošanas vienību Afganistānā tika nosūtītas divas Valsts policijas amatpersonas, kas līdzdarbojas Afganistānas policijas attīstības veicināšanā. Sākotnēji šie eksperti strādāja divpusējas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Starptautiskās drošības palīdzības spēku (NATO ISAF) ietvaros, bet kopš 2009. gada janvāra darbojās EUPOL AFGHANISTAN ietvaros.

 

Papildu informācija par EUPOL AFGHANISTAN.

  

 

Šobrīd dalību misijā turpina  Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes amatpersona:

 

  • Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas inspektors majors Reinis JANEVICS, kas misijā pilda Noziegumu izmeklēšanas departamenta vecākā policijas padomnieka pienākumus misijas galvenajā mītnē Kabulā;

 

 

 

 

 

 

Lai saņemtu papildu informāciju, jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta edresi: eln@iem.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ