Izmaiņas  darbnespējas lapu izrakstīšanā no 2020. gada 22. marta!

 Veselības ministrija informē, ka no š.g. 22.marta saistībā ar grozījumiem likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" stājas spēkā papildus nosacījumi darbnespējas lapu izrakstīšanā un tādējādi

pieaugušajiem no pirmās saslimšanas dienas (pēc 22.03.2020.) izraksta B darbnespējas lapu šādos gadījumos:

1) sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 (apstiprinātu);

2) atrašanās karantīnā (ko noteicis Slimību profilakses un kontroles centrs).

 Minētajos gadījumos ir ievērojami specifiski nosacījumi darbnespējas lapu izrakstīšanā. Šajā gadījumā B darbnespējas lapu izraksta šādi:

1)    Izvēlas darbnespējas lapu B;

2)    Pie pārejošā darbnespējas cēloņa izvēlas “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)”.

 Visos citos gadījumos spēkā ir līdzšinējā darbnespējas lapu izrakstīšanas kārtība!


Atpakaļ