gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Izņemto lietu pārņemšana turpinās arī ārkārtas situācijas laikā

Arī ārkārtas situācijas laikā Nodrošinājuma valsts aģentūra, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, turpina veikt lietu pārņemšanu, izpildot lēmumus par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem (arestēto mantu) kriminālprocesos un izņemto mantu administratīvo pārkāpumu procesos.

Apkopojot informāciju par pārņemtajām mantām 2020.gada sākumā, var konstatēt, ka salīdzinājumā ar februāri, kad ārkārtas stāvoklis valstī vēl nebija izsludināts un tika veikta liela apjoma pārņemšana, šā gada aprīlī pārņemto lietu skaits ir pat palielinājies par 10%. Tiek novērots, ka arī ārkārtas situācijas izsludināšana valstī nav būtiski ietekmējusi pārkāpēju rīcību.

Februāra mēnesī lielā apjomā tika pārņemtas cigaretes (aptuveni 36 milj.) un spirtu saturošs šķidrums (aptuveni 12 t), bet aprīlī šie skaitļi ir bijuši ievērojami mazāki – aptuveni 5,6 milj. cigarešu un 0,6 t spirtu saturoša šķidruma. Savukārt aprīlī ir ievērojami pieaudzis pārņemto transportlīdzekļu skaits (februārī – 15, aprīlī – 69), kā arī pārņemtā šķidruma ar degvielai raksturīgu smaržu daudzums (februārī – aptuveni 1,8 t, aprīlī – aptuveni 60 t).

Šajā periodā Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pārņēmusi arī 796 kastes ar tabaku un 520 t biopolimēra.

Visu minēto mantu pārņemšanu un glabāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūra veic ar saviem resursiem, iesaistot iestādē pieejamo tehnisko bāzi un personālresursus.   
 


 Foto: Valsts policija
 


Sagatavoja:
Dace Saveiko
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67219299
mob. +371 27306454
dace.saveiko@agentura.iem.gov.lv


Atpakaļ