Dokumentu pieņemšana klātienē vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai tiek pārtraukta

18.03.2020

Ārzemnieki, kuru likumīgās uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā beidzies ārkārtas stāvokļa laikā, būs tiesīgi pēc ārkārtas stāvokļa beigām bez šķēršļiem izceļot no Latvijas Republikas.

IELŪGUMI un IZSAUKUMI

Ielūgumu un izsaukumu pieteikumu iesniegšana var notikt tikai elektroniski:

1) Atsūtot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski, apstiprinātus ar drošu elektronisko parakstu;

2) Izmantojot elektronisko pakalpojumu “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” portālā latvija.lv

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

Ārzemnieki, kuri šobrīd atrodas Latvijā un vēlas pieprasīt pirmreizēju vai atkārtotu uzturēšanās atļauju vai reģistrēt uzturēšanās atļauju, dokumentus atļaujas pieprasīšanai var:

1) iesniegt elektroniski, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu vai

2) atsūtīt pa pastu (neierakstītā sūtījumā),

- pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai;

- pirms pieteikuma nosūtīšanas samaksājot valsts nodevu par pieteikuma izskatīšanu.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa.

Papildu informācija par valsts nodevas apmēru ŠEIT.

Iepriekš minētajā kārtībā dokumentus var iesniegt arī tie ārzemnieki, kuri šobrīd atrodas ārpus Latvijas un vēlas pieprasīt atkārtotu uzturēšanās atļauju vai reģistrēt uzturēšanās atļauju. Pirmreizējas uzturēšanās atļaujas pieprasījumi no ārzemniekiem, kas šobrīd uzturas ārvalstī, netiek pieņemti.

Ja pieņemts pozitīvs lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu var saņemt klātienē, iepriekš piesakot apmeklējuma laiku.


Atpakaļ