Par robežas šķērsošanu

23.03.2020

Atbildes uz jautājumiem par robežšķērsošanas kārtību, var saņemt zvanot uz Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi pa tālruni 67075616, vai rakstītot uz e-pastu: robezsardze@rs.gov.lv


Ar šā gada 17. martu ir pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, tāpat ir aizliegta personu pārvietošanās caur sauszemes robežšķērsošanas vietām uz Eiropas Savienības ārējās robežas, tas ir, uz Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, pasažieriem, kas tiek pārvietoti ar valsts gaisa kuģiem vai militāro transportu, jūrniekiem, lai tie varētu atgriezties Latvijā vai arī nokļūt savā darba vietā uz kuģa, kā arī transporta pārvadājumu pakalpojumu darbiniekiem un apkalpēm, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām.

Izņēmumus attiecībā uz personu un transportlīdzekļu pārvietošanos var izdarīt Valsts robežsardzes priekšnieks, savas kompetences ietvaros, izsverot pārvietošanās pamatotību.

Turpmāk uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas sauszemes robežšķērsošanas vietās, tas ir, Terehovas, Grebņevas, Pāternieku, Silenes un Vientuļu robežkontroles punktos Latvijas iedzīvotājiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, tiks atļauts vienu reizi ieceļot, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā.

Tāpat Latvijas valsts piederīgajiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, tiks ļauts vienu reizi šķērsot Latvijas valsts robežu, lai atgrieztos savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotāji netraucēti varēs atgriezties mītnes zemē, šķērsojot sauszemes robežu robežšķērsošanas vietās uz Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas.

Terehovas, Grebņevas, Pāternieku, Silenes un Vientuļu robežkontroles punktos ieceļot un vienu reizi šķērsot Latvijas teritoriju, lai atgrieztos savā mītnes zemē, tiks ļauts arī Lietuvas un Igaunijas valsts piederīgajiem, kā arī personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Lietuva vai Igaunija.

Ceļošanai Eiropas Savienības ietvaros no Latvijas puses nekādi ierobežojumi nav ieviesti. Ceļotājiem jāņem vērā kaimiņvalstu noteiktie ceļošanas ierobežojumi. Par visa veida ceļošanas ierobežojumiem citās valstīs, tajā skaitā mūsu kaimiņvalstīs, aicinām sekot līdzi Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/jaunumi/65695-valstis-kas-ir-noteikusas-iecelosanas-ierobezojumus.


Atpakaļ