Nodrošinājuma valsts aģentūra īstenojusi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus piecās valsts ēkās

26.02.2020

2018.-2020. gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra īstenojusi piecu ēku Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) veikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā.


ERAF pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros ir iesniegti 12 projektu iesniegumi ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Līdz 2020.gada februārim ekspluatācijā ir pieņemti 5 ERAF projektu objekti. 4 no tiem ir Valsts policijas lietošanā nodotās ēkas (Miera iela 3, Sigulda, Piebalgas iela 89, Cēsis, Gaitnieku iela 2A, Gulbene, Kr.Valdemāra iela 20, Rēzekne), bet viens – ugunsdzēsības depo Rīgas ielā 14, Olainē.

2018. gadā ERAF ietvaros tika pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbi un pieņemts ekspluatācijā objekts Miera ielā 3, Siguldā, kuru izmanto Valsts policijas struktūrvienības.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa administratīvās ēkas atjaunošanas darbus Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi 2019. gada augustā. Ēka ir pieteikta skatē „Gada labākā būve Latvijā 2019” nominācijā „Pārbūve”. Skates otrā kārtā ilgst visu februāri, žūrija dodas braucienos pa visu Latviju.

2019.gada decembra sākumā ekspluatācijā tika pieņemta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa ēka, bet gada beigās Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi Valsts policijas ēkas Gulbenē energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures sistēmas atjaunošanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. 2020.gada janvārī pēc veiktajiem darbiem ekspluatācijā tika pieņemts arī Olaines ugunsdzēsības depo.

ERAF projektu ietvaros pēc veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem ir ievērojami uzlabojušies amatpersonu un darbinieku darba apstākļi,  palielinājusies ēku siltumnoturība, kas pozitīvi ietekmē energoresursu efektīvu izmantošanu.

Sagatavoja:
Dace Saveiko
Nodrošinājuma valsts aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67219299
mob. +371 27306454
dace.saveiko@agentura.iem.gov.lv

 


Atpakaļ