Atjaunota Valsts policijas ēka Gulbenē

03.01.2020

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures sistēmas atjaunošanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. Tie tika uzsākti 2019. gada jūlijā, bet 2019. gada 18. un 27. decembrī Gulbenes novada Būvvaldes komisija  novērtēja veiktos būvdarbus un pieņēma ēku ekspluatācijā.


 

     

Pēc veiktajiem darbiem uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa darbinieku darba apstākļi, kā arī – uzlabots ēkas ārējais izskats un palielināts tās kalpošanas laiks.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas ietvaros un ar valsts līdzekļu līdzfinansējumu tika veiktas kompleksas aktivitātes: fasādes sienu siltināšana, cokola siltināšana, ēkas aizsargapmales izbūve, vējtvera pārseguma siltināšana, jumta seguma un ūdens noteku ierīkošana, logu nomaiņa pret jauniem PVC logiem, ārdurvju nomaiņa, ēkas apkures sistēmas un siltummezgla atjaunošana, lieveņa, kāpņu un uzjumteņa atjaunošana, vides pieejamības nodrošināšana (invalīdu pacēlāja uzstādīšana), logu metāla režģu un aizsargžalūziju uzstādīšana.

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros.

Ēkas atjaunošanas darbus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ozolmājas”, būvuzraudzību nodrošināja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būvētika” un autoruzraudzību – akciju sabiedrība “Komunālprojekts”.


Atpakaļ