Tiks veikti nepieciešamie pasākumi nekustamo īpašumu attīstības projektu sagatavošanai

06.12.2019

Lai nodrošinātu iekšlietu nozares iestādes ar to funkciju izpildei nepieciešamām mūsdienu prasībām atbilstošām telpām, uzlabotu iekšlietu sistēmā strādājošo darba vidi, vienlaikus nodrošinot efektīvu un ekonomiski lietderīgu nekustamo īpašumu izmantošanu, Iekšlietu ministrija ir atbalstījusi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ieceri attīstīt nekustamos īpašumus Gaujas ielā 15 un 15 k-1, Rīgā, kā arī nekustamo īpašumu 2.Oficieru ielā 3, Daugavpilī.


 

Sadarbojoties VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram tiks veikti nepieciešamie pasākumi (objektu apsekošana, informācijas apkopošana, finanšu aprēķinu veikšana, tiesību aktu izstrāde u.c.), lai sagatavotu un virzītu izskatīšanai Ministru kabinetā nekustamo īpašumu attīstības projektus.

Attīstāmie projekti paredz apjomīgus pārbūves un ēku atjaunošanas darbus, Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu struktūrvienību pārcelšanu uz jaunām kvalitatīvi iekārtotām un specifiskām prasībām pielāgotām darba telpām, kā arī nekustamo īpašumu atsavināšanu, iegūtos līdzekļus ieguldot projektu īstenošanā.


Informāciju sniedza: Ilze Rudzīte, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītāja

 

 


Atpakaļ