Latvija uzsāk prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē

04.07.2018

Sākot ar šī gada 1.jūliju, Latvija prezidē Baltijas jūras valstu padomē (BJVP), kuras ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) kā atbildīgais dienests valstī par civilo aizsardzību, pievērsīsies jautājumiem, kas skar reģiona sadarbības uzlabošanu civilās aizsardzības jomā, lai tiktu stiprināta noturība ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos.

Prezidentūras prioritāte iekšlietu jomā ir veicināt saskaņotu rīcību visā reģionā, saskaroties ar sabiedrības drošības apdraudējumiem. Pasākumu programmas ietvaros VUGD organizēs sešus pasākumus, no kuriem viens no nozīmīgākajiem būs Baltijas jūras valstu sabiedrības drošības stiprināšanas kopienas konference. Tāpat prezidentūras laikā plānots organizēt BJVP civilās aizsardzības ekspertu tikšanos un BJVP civilās aizsardzības ģenerāldirektoru tikšanos. Visu šo pasākumu mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona kļūšanu par drošāku visiem tā iedzīvotājiem.

BJVP dibināta 1992.gada 5.-6. martā Kopenhāgenā un ir vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums un to veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Īslande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija.

Atpakaļ