Maskavā tiekas Apvienotā Latvijas – Krievijas darba grupa cīņā pret nelegālo migrāciju

23.10.2017

Šā gada 24., 25.oktobrī Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars atrodas darba vizītē Maskavā, kur notiek Apvienotās Latvijas – Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju XII sēde.


Tikšanās laikā darba grupas dalībnieki apspriedīs situāciju migrācijas jomā Latvijā un Krievijā, izvērtēs kopīgā darba rezultātus attiecībā uz nelegālās migrācijas kanālu atklāšanu un novēršanu Krievijas un Latvijas robežas posmā, kā arī darba grupas darbības rezultātus kopumā, diskutēs par personu tiesiskā statusa noteikšanas aspektiem un citiem aktuāliem jautājumiem.

Apvienotās Latvijas – Krievijas darba grupa par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju tika izveidota 2006.gadā, un tās mērķis ir uzlabot Latvijas un Krievijas darbības koordināciju nelegālās migrācijas novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī stiprināt valstu kompetento institūciju sadarbību.

No Latvijas puses darba grupu vada Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, un tās sastāvā ir iekļautas Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonas. Savukārt, no Krievijas Federācijas puses darba grupas vadītāja ir policijas ģenerālmajore Olga Kirillova  un tās sastāvā sēdē piedalīsies Krievijas IeM Galvenās pārvaldes migrācijas jautājumos, Ārlietu ministrijas, Krievijas FDD Robežsardzes dienesta un Krievijas IeM pārstāvniecības Latvijā pārstāvji.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore, tālrunis 67075739, mob. 28364592,e-pasts:kristine.petersone@rs.gov.lv


Atpakaļ