VRS sakaru virsnieks atsāks darbu Krievijā

11.01.2013

Š.g. janvārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis dosies uz Maskavu, lai attīstītu sakaru virsnieka punkta darbību Krievijā, pārstāvot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas intereses.


Paredzēts, ka Latvijas VRS sakaru virsnieks Krievijā darbu veiks no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam, atbilstoši Latvijas Republikas Valsts robežsardze Eiropas Komisijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības programmas (2007. g. – 2013. g.) Ārējo robežu fonda projektam Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā”.

Sakaru virsnieka darbības mērķis - stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām, turklāt Latvijas sakaru virsnieks veic pienākumus arī Lietuvas un Igaunijas labā, kas vairāk kārt tika atzīmēts starptautiskajos pasākumos, ka labākas prakses apliecinājums .

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot pārrobežas nelikumīgas aktivitātes.
  
R.Deičmanis iepriekš jau pildīja Valsts robežsardzes sakaru virsnieka dienesta pienākumus Krievijā no 2010.gada janvāra līdz 2011.gada jūnijam projekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1002 ”Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieku punkta izveidošana Krievijā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Jevgēnija Pozņaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes
Koordinācijas un sabiedrisko  attiecību nodaļas galvenā inspektore,
tālrunis 67075617,26328069,  e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lv


Atpakaļ