gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

No Oskara Vilciņa atvadoties

10.09.2012

Valsts robežsardze izsaka līdzjūtību Oskara Vilciņa ģimenei - mātei Regīnai Vilciņai un māsai Arnitai Rancānei un sēro kopā ar piederīgajiem - dēlu, brāli un kolēģi zaudējot.


OSKARS VILCIŅŠ
12.11.1969-07.09.2012
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļas
jaunākais inspektors, virsniekvietnieks

Tēvijai
Es ciezdams tevi mīlēt mācījos;
Nu tev pie aukstām krūtīm noliecos:
Dod manim kapa vietu...
                                        / J.Poruks /
 


2012.gada 7.septembrī, pildot dienesta pienākumus, bojā gājis virsniekvietnieks Oskars Vilciņš, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļas jaunākais inspektors.

Oskars Vilciņš, dzimis 1969.gada 12.novembrī Kārsavā.  Pēc Kārsavas vidusskolas 8.klases beigšanas 1985.gadā uzsāka mācības F.Roziņa Maltas sovhoztehnikumā. 1988.gada decembrī tika iesaukts obligātajā dienestā Padomju armijā, kur dienēja līdz 1990.gadam. Pēc atvaļināšanas no dienesta pabeidza mācības Maltas sovhoztehnikumā.

1992.gada 20. janvārī uzsāka dienestu Valsts robežsardzē un visu dienesta laiku nodienējis Ludzas pārvaldē. Izgāja apmācības LR AM Vārves mācību centrā un tad turpināja dienestu 3.Ludzas Robežsargu bataljonā - sākumā kā kadets, vēlāk kā inspektors. Dienējis vairākās Ludzas pārvaldes struktūrvienībās - Kārsavas dzelzceļa robežkontroles punktā, Grebņevas robežkontroles punktā, Goliševas, Aizgāršas, Grebņevas robežapsardzības nodaļās. Pēdējā dienesta vieta bija Krivandas robežapsardzības nodaļa, kur pildot dienesta pienākumus, aprāvās robežsarga Oskara Vilciņa dzīvība.

Oskars Vilciņš bija pieredzējis robežsargs. Robežsardzē nodienēti vairāk kā 20 gadi. Dienesta laikā Oskars Vilciņš tika apbalvots ar Krūšu zīmi - Otrās šķiras Robežsargu Atzinības krusts, Valsts robežsardzes  jubilejas Krūšu zīmēm „Latvijas VRS 85.gadi” un „Latvijas VRS 90.gadi”.
Valsts robežsardze izsaka līdzjūtību Oskara Vilciņa ģimenei – mātei Regīnai Vilciņai un māsai Arnitai Rancānei un sēro kopā ar piederīgajiem  - dēlu, brāli un kolēģi zaudējot.
 


Atpakaļ