Par uzturēšanos pierobežas joslā un pierobežā

10.05.2012

Robežsardze atgādina par nepieciešamo dokumentu klātbūtni, uzturoties pierobežas joslā un pierobežā gar Latvijas Republikas ārējām robežām ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku.


Gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu ir noteikta pierobežas josla - ne platāka par 2 km un pierobeža - ne šaurāka par 30 km, sākot no valsts robežas.

Robežsardze atgādina, ka saskaņā ar grozījumiem „Latvijas Republikas valsts robežas likumā” (Likums), kas stājās spēkā 2012.gada 21.martā personai, uzturoties pierobežas joslā ir pienākums glabāt pie sevis un uzrādīt pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma gan dokumentus, kas apliecina tās identitāti, gan speciālo caurlaidi.

Par dokumentiem uzskatāmi ne tikai personu apliecinošie dokumenti (pase vai personas apliecība), bet arī citi dokumenti (ar personas fotogrāfiju un personas datiem - vārds, uzvārds, dzimšanas datums vai personas kods), ko var uzskatīt par pierādījumu personu identitātei, proti:
- dokumenti, kurus izsniedz valsts pārvaldes iestādes (piemēram, Valsts meža dienests – mednieku apliecība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – pensionāru apliecība, u.c..);
- dokumenti, kurus izsniedz pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības (piemēram, pašvaldības sociālo lietu pārvalde – braukšanas apliecība, a/s „Ceļu satiksmes drošības direkcija” – vadītāja apliecība, mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju apliecība, u.c..);
- dokumenti, kurus izsniedz valsts vai pašvaldību izglītības iestādes (piemēram, augstskolas, tehnikuma vai skolas studentu/skolnieka apliecība).

Ārzemniekam jāuzrāda ne tikai dokumentu, kas apliecina personas identitāti, bet arī vīzu, personas apliecību vai uzturēšanas atļauju, kas apliecina tiesības uzturēties valstī.

Speciālā caurlaide nav nepieciešama personām, kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu un izņēmuma gadījumos, kas paredzēti Likuma 18.panta pirmajā daļā, proti, ja:
- persona, kas ir deklarējusi dzīvesvietu pierobežas joslā, uzturas attiecīgā novada (pilsētas) vai blakus esošā novada (pilsētas) pierobežas joslā;
 - persona pārvietojas pa valsts autoceļu, kas šķērso pierobežas joslu;
- valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības amatpersona (darbinieks) pilda dienesta (amata) pienākumus pierobežas joslā un var uzrādīt dienesta apliecību, ja tā paredzēta attiecīgās iestādes darbību reglamentējošos normatīvajos aktos;
 - persona var uzrādīt Latvijas Republikas izdodu vietējās pierobežas satiksmes atļauju.

Personai, uzturoties pierobežā, ir pienākums glabāt pie sevis un pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma uzrādīt dokumentus, kas apliecina tās identitāti un tiesības uzturēties Latvijas Republikā.

Minētais nosacījums neattiecas uz personu, kas ir valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības amatpersona vai darbinieks un, pildot pienākumus pierobežā, var uzrādīt dienesta vai darba apliecību, kas paredzēta attiecīgās iestādes darbību reglamentējošos normatīvajos aktos.

Gadījumā, ja pēc personu uzrādītajiem dokumentiem Valsts robežsardzes amatpersona nav guvusi pārliecību par personas identitāti un ar uzrādīto dokumentu palīdzību nevar noskaidrot personas identitāti vai uzrādītais dokuments rada šaubas par tā autentiskumu, Valsts robežsardzes amatpersona ir tiesīga veikt papildus pārbaudes Valsts robežsardzes rīcībā esošajās datu bāzēs, kā arī nepieciešamības gadījumā, ja nav iespējams identificēt personu uz vietas, personu nogādāt tuvākajā Valsts robežsardzes struktūrvienības izvietojumā identitātes noskaidrošanai.

Gadījumā, ja persona nevar uzrādīt nekādu dokumentu vai uzrādītais dokuments neapliecina personas identitāti vai uzturēšanas tiesības, atbildīgā Valsts robežsardzes amatpersona ir tiesīga pieņemt lēmumu par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā par valsts robežas režīma pārkāpšanu atbilstoši LAPK 194.1 pantam.

Savukārt LAPK 194.1 pants paredz administratīvo atbildību par valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles vai robežpārejas punkta režīma pārkāpšanu, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm. 

Papildu informāciju par uzturēšanos pierobežas joslā vai pierobežā var iegūt Valsts robežsardzē, zvanot pa tālruni 67075616, rakstot uz e-pastu: od@rs.gov.lv.

Informāciju sagatavoja: Jevgēnija Pozņaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes
Koordinācijas un  sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore,
 tālrunis 7075617,26328069,  e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lv
 


Atpakaļ