Valsts policija aicina Rīgas un Rīgas reģiona vidusskolēnus pieteikties simulācijas spēlēm narkotiku apkarošanas jomā

14.04.2011

Valsts policija aicina Rīgas un Rīgas reģiona vidusskolēnus pieteikt savu komandu dalībai simulācijas – stratēģijas spēlē par narkotiku apkarošanas tēmu, kas notiks no šā gada 12. līdz 14. maijam. Pasākuma norises vieta tiks izziņota vēlāk. Spēles notiek Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros. Projekta īstenošanu atbalstījusi un finansē Eiropas Komisija.


Komandā jābūt pieciem vidusskolēniem, kurus pavada viens skolotājs. Pieteikuma anketa un papildus informācija atrodama mājas lapā www.sargi-sevi.lv. Aizpildīta anketa  jāiesūta elektroniski līdz šā gada 2.maijam uz e – pasta adresi webmaster@vp.gov.lv. Konkursa kārtībā, izvērtējot pieteikuma anketas, septiņas spēcīgākās komandas aicināsim uz Rīgas un Rīgas reģiona spēlēm. Ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz organizatori.

Projekta vadītāja Zane Maskaļonoka skaidro: „Valsts policijas mērķis un uzdevums, organizējot simulācijas spēles, ir uzrunāt jauniešus par sarežģītu un smagu tēmu – narkomānijas apkarošanu. Tas nekad nav bijis viegls uzdevums atrast tādu sarunas formātu, kas ne vien sniedz vērtīgu informāciju par narkotiku jautājumiem, bet arī aizrauj un pa īstam uzrunā pašus jauniešus, ļaujot viņiem aktīvi piedalīties, pašiem atrast atbildes uz jautājumiem un pat noteikt sarunas virzienu un rezultātu. Jau notikušo spēļu gaita un rezultāti liecina, ka veids, kādā esam izvēlējušies risināt šo sarunu, proti - simulācijas stratēģijas spēle - sevi pilnībā attaisno, To atzīst gan spēļu dalībnieki, gan arī spēlē iesaistītie starpinstitucionālie eksperti.”

Kas ir simulācijas – stratēģijas spēles? Tā ir inovatīva prevencijas metode, kas jauniešiem atraktīvā veidā sniedz zināšanas par narkotiku ierobežošanu un apkarošanu, kā arī attīsta prasmes sadarboties, strādāt komandā, formulēt un argumentēt savu viedokli, risināt konfliktus un uzstāties publiski. Vienlaikus spēle sniedz realitātei pietuvinātu iespēju iejusties dažādu profesiju pārstāvju darbā, kā arī vairāk apzināt savus „par un pret” saistībā ar nākotnes profesijas izvēli.

Simulācijas spēles laikā komandu dalībniekiem būs uzdevums iejusties kādas no septiņu institūciju (policija, robežsardze, skola, pašvaldība, slimnīca, žurnālists, NVO) pārstāvja lomā, izprast konkrētās institūcijas darbības specifiku un iespējas, sadarboties ar citām institūcijām un kopīgiem spēkiem rast risinājumu situācijai, kas saistīta ar narkotiku ierobežošanu un apkarošanu. Tā būs iespēja mācīties stratēģiski domāt, izvērtēt sadarbības nepieciešamību vai gluži pretēji - iespējas darboties individuāli. Katrai komandai ar padomu un atbalstu darboties palīdzēs eksperts, kurš ikdienā strādā konkrētajā jomā.

Rīgas spēles būs projekta noslēdzošās reģionālās spēles. Mācību gada laikā jau notikušas četras spēles pārējos Latvijas reģionos – Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Zemgalē. Ir noteiktas astoņas uzvarētājkomandas, kurām pēc Rīgas spēlēm pievienosies vēl divas komandas, lai šā gada rudenī tiktos vēlreiz, bet jau citā līmenī – finālspēlē.

Vairāk informācijas un video par spēlēm (metode, norise, dalībnieku un ekspertu viedokļi):
www.sargi-sevi.lv,
www.twitter.com/sargi_sevi_lv.
Bilžu galerija no pēdējām notikušajām spēlēm Zemgales reģiona jauniešiem: http://www.sargi-sevi.lv/?sa=299&top=0&id=299&&aid=10.

Informācija par  projektu:

Projektu “Jaunieši pret narkotikām” finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas programma „Noziedzības profilakse un cīņa pret noziedzību”.

Projekta  mērķis ir  samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū. Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai izglītotu jauniešus gan par  narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par atbildību, kas iestājas par narkotisko vielu glabāšanu, izplatīšanu un lietošanu.

Simulācijas – stratēģijas spēles ir centrālā projekta aktivitāte. Tās mācību gada laikā notikušas katrā Latvijas reģionā. Finālspēle, kurā piedalīsies divas katra reģiona uzvarētājkomandas, paredzēta 2011. gada oktobrī. Finālspēlē piedalīsies arī starptautiskie novērotāji.

Projekta ietvaros notiek sociālā kampaņa „Tu lieto narkotikas, narkotikas lieto tevi”, kā arī ir izstrādāti dažādi preventīvie materiāli. Plašāka informācija un iespēja noskatīties un lejupielādēt gan kampaņas, gan preventīvos materiālus www.sargi-sevi.lv.

Projektu informatīvi atbalsta portāli www.e-klase.lv. www.jaunietim.lv, www.jaunatneslietas.lv.

Valsts policijas sociālie partneri projektā ir Latvijas Atkarības psihologu apvienība.
Sagatavoja:
Sandra Rubene
Projekta „Jaunieši pret narkotikām”
eksperte sabiedrisko attiecību jautājumos
Mob. tālr. 26337320

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija  nevar būt atbildīga  par jebkādu  tās satura izmantošanu. 

 


Atpakaļ