gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Seminārs „Sabiedrības loma Valsts policijas darbā”

11.10.2010

Valsts policija rīko semināru  „Sabiedrības loma Valsts policijas darbā”. Pasākums tiek rīkots „Pilotprojekts Talsu policijas iecirknī – uz sabiedrību vērsts policijas darbs’’ ietvaros, ko finansē Eiropas Komisijas (EK) Iekšlietu direktorāts.


Seminārs notiek no 2010. gada 12. - 14. oktobrim, Kurzemes reģiona pārvaldes Konferenču zālē, Bāriņu ielā 3, Liepājā.

Semināra mērķis – veicināt iekšējo diskusiju par uz sabiedrību vērsta policijas darba metodēm  un  par sabiedrības lomu Valsts policijas darbā, analizējot EK finansētā pilotprojekta pirmā gada darbības rezultātus.  Tos prezentēs paši policijas darbinieki.  Seminārā tiks aplūkota Čehijas Republikas pieredze pieaugušo prevencijas jomā, vērtējot iespējas par labās prakses piemēru pārņemšanu Latvijā.

Čehijas pieredzi Latvijas kolēģiem prezentēs pulkvedis M. Hrinko, Morāvijas Silēzijas reģiona Policijas priekšnieka vietnieks, policijas kapteine S. Svabodova, eksperte ar ilggadēju pieredzi dažādu prevencijas projektu un prevencijas nodaļas vadīšanā un NVO Pro- police vadītājs M. Tosovsky, kura vadībā īstenoti  vairāki uz policijas un sabiedrības sadarbību vērsti projekti Čehijā.

Seminārā piedalīsies Valsts policijas Kurzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas reģiona policijas darbinieki, kuru pienākumos ietilpst preventīvais darbs un sadarbība ar sabiedrību, kā arī Valsts policijas vadības un Valsts policijas Prevencijas pārvaldes pārstāvji. Savu dalību semināra atklāšanā apstiprinājis arī Liepājas mērs Uldis Sesks, jo pašvaldības ir viens no galvenajiem Valsts policijas sadarbības partneriem.

Kā jau ziņots iepriekš, pēc pēdējiem Valsts policijas datiem 79% iedzīvotāju uzskata, ka ir gatavi iesaistīties savas dzīvesvietas drošības jautājumu risināšanā, bet tikai 56% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ir pietiekoši informēti par policijas darbu. Tostarp tikai 19% iedzīvotāju uzskata, ka ir informēti, ko dara policija viņu dzīvesvietā, kas norāda uz nepieciešamību uzlabot policijas sadarbību ar pašvaldībām un to iedzīvotājiem sabiedriskās drošības problēmu risināšanā, kas ir arī aukstāk minētā projekta mērķis.

Papildus informācijai lūdzam sazināties ar:
Normunds Grūbis, Kurzemes reģiona policijas priekšnieks telefons: 6340460 vai 29417216 (mob.)  vai Ilze Bērziņa – Ruķere , projekta vadītāja, telefons: 67014010 vai 26442241 (mob.)


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ