Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs” 10.gadadienai veltītā pasākuma plānotā dienas kārtība

09.09.2010

Valsts policijas koledžas vadība informē, ka 2010.gada 10.septembrī VPK arodizglītības programmas „Policijas darbs” 10.gadadienas veltītā pasākuma dienas kārtība un pasākuma programma ir plānota sekojoši:


-no plkst.12.00 – 14.00 reģistrācija Valsts policijas koledžas foajē;
-plkst.14.00 svinīgā pasākuma atklāšana VPK Konferenču zālē;
-plkst.14.10 Valsts policijas koledžas direktora A.Evardsona uzruna;
-plkst.14.20 filma par Vasts policijas skolas, Valsts policijas koledžas 10 gadu vēstures kopskatu;
-plkst.14.40 Iekšlietu ministrijas vadības uzruna;
VPK meiteņu ansambļa priekšnesums, vadītāja M.Batraga;
-plkst.14.50 Valsts policijas vadības uzruna;
VPK meiteņu ansambļa priekšnesums;
-plkst. 15.00 IeM, VP un VPK apbalvojumu pasniegšana;
-Valsts policijas koledžas bijušā absolventa, konkursa O’Kartes akadēmijas dalībnieka N. Puzikova priekšnesums;
-plkst.15.50 bijušās VP Policijas skolas priekšnieces B.Akmentiņas uzruna (2000.- 2003.g.);
-plkst.16.00 VPK Studējošo domes priekšnesums;
-plkst.16.10 Vārds apsveicējiem;
-plkst.16.20. Dobeles pilsētas Kultūras nama mūsdienu deju grupas „XDS” priekšnesums, vadītāja Ksenija Lepere;
-plkst.16.30 Latvijas Nacionālā vīru kora muzikāls veltījums, vadītājs E.Račevskis;
-plkst.16.40 Kopējais foto.

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs” 10.gada dienai veltītajā pasākumā pirmo reizi VPK vēsturē tiks apbalvotas personas ar VPK krūšu zīmi, saskaņā ar 2010.gada 24.augusta izdotajiem VPK Iekšējiem noteikumiem Nr.7. „Valsts policijas koledžas apbalvojuma „Par ieguldījumu izglītībā” dibināšanas nolikums”. Krūšu zīme dibināta kā apbalvojums un cieņas apliecinājums par nozīmīgu ieguldījumu Valsts policijas darbinieku izglītībā un VPK attīstības veicināšanā. Krūšu zīmi piešķir Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekiem un Valsts civildienesta ierēdņiem, citu izglītības iestāžu darbiniekiem, LR iedzīvotājiem un ārvalstu pilsoņiem par:

- ieguldījumu Valsts policijas darbinieku izglītībā, pildot amata pienākumus VPK ne mazāk kā 5 gadus;
 
- VPK popularizēšanu piedaloties un organizējot starptautiskos pasākumus;

- nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās un pētnieciskās darbības veicināšanā VPK.

Saskaņā ar VPK Iekšējiem noteikumiem Nr.7,  izveidotās komisijas pieņemtajiem lēmumiem, VPK apbalvojums tiks pasniegts: A.Starim, A.Blonskim, J.Rekšņam, A.Marhelam, A. Meibergam, M. Segliņam, J. Zaščirinskim, Dz.Jaundžeikaram, A. Lieljuksim, L. Mūrniecei, B.Akmentiņai, I. Bekešam, V.Voinam, G. Makanei, V. Kalnbērzai, L. Fedeņevai, J. Lopuham, J. Gromovam, B. Hercmanei, A. Evardsonam, A. Parpucei, E. Lipei, J. Teivānam – Treinovskim, A. Ripai, A. Velšam, A. Dzenim un A.Matusam (kolēģim no Lietuvas policijas).

Uz tikšanos 10.septembrī! Lai jauka un patīkama svētku noskaņa!

Informāciju sagatavoja:
Santa Štolcere
VPK direktora palīdze
Tālr. 671 46276
paligs@koledza.vp.gov.lv


Atpakaļ