Robežšķērsošanas vietās uz autoceļiem robežsargi izsniedz kontroles talonus

02.09.2010

No š.g. 5.augusta Terehovas, Grebņevas, Silenes un Pāternieku autoceļu robežšķērsošanas vietās, šķērsojot ārējo robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, tiek izsniegti kontroles taloni gan gājējiem, gan transportlīdzekļiem.


 

Šo kārtību paredz 27.07.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 697 “Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi”, lai robežšķērsošanas vietās tiktu veiktas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar personu laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai.

Kas ir jādara personai ierodoties robežšķērsošanas vietā, kas izveidota uz autoceļa, lai šķērsotu ārējo robežu?

- ja personas vēlas ārējo robežu šķērsot ar transportlīdzekli, tad, lai iebrauktu autoceļa robežšķērsošanas vietā, transportlīdzekļa vadītājam pirms iebraukšanas robežšķērsošanas vietas teritorijā, pie barjeras, jāuzrāda robežsargam transportlīdzeklī esošo personu ceļošanas dokumenti, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu un jāsaņem „Transportlīdzekļa kontroles talons”; 
- ja persona vēlas ārējo robežu šķērsot kājām, personai pirms ieiešanas autoceļa robežšķērsošanas vietas teritorijā, pie barjeras, jāuzrāda robežsargam ceļošanas dokuments un jāsaņem „Gājēja kontroles talons”, lai ieietu autoceļa robežšķērsošanas vietā.

Kas personai jādara ar saņemto kontroles talonu?
- Kontroles talons kopā ar ceļošanas dokumentu, kā arī citiem valsts robežas šķērsošanai nepieciešamajiem dokumentiem vispirms jāuzrāda robežpārbaudi veicošajām Valsts robežsardzes amatpersonām.
Ja robežsardzes un muitas amatpersonas veic pārbaudes vienlaicīgi, robežsargs, pēc pārbaudes pabeigšanas un attiecīgās atzīmes izdarīšanas, kontroles talonu nodod muitas amatpersonai.
Muitas amatpersona, veicot muitas kontroli, izvērtē vai personas pārvietojamās preces vai krava ir pakļauta veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas un nepārtikas preču kontrolei. Ja muitas amatpersona konstatē, ka krava vai preces ir pakļautas minētajai kontrolei, tad persona tiek novirzīta pie Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām attiecīgās kontroles veikšanai. Šajā gadījumā, kontroles talonā atzīme par muitas kontroles veikšanu tiks izdarīta pēc Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu veiktajām pārbaudēm un atzīmes izdarīšanas attiecīgajā ailē.
Gadījumos, ja muitas amatpersona konstatē, ka veterinārā, fitosanitārā, pārtikas un nepārtikas preču kontrole nav nepieciešama, muitas amatpersona kontroles talonā izdara atzīmi par muitas kontroles pabeigšanu, kas vienlaicīgi kalpo kā apliecinājums, ka persona nav pakļauta minētajai kontrolei un Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu atzīme attiecīgajā ailē par kontroles veikšanu nav nepieciešama.
Pēc visu nepieciešamo atzīmju saņemšanas kontroles talonā persona ir tiesīga izceļot no robežšķērsošanas vietas

Kontroles iestāžu atzīmi apliecina ar parakstu un norāda kontroles pabeigšanas laiku

Izbraucot vai izejot no autoceļa robežšķērsošanas vietas teritorijas, attiecīgie kontroles taloni jānodod robežsargam pie barjeras. Kontroles talonā jābūt visu nepieciešamo kompetento iestāžu amatpersonu atzīmēm (spiedogiem, parakstiem) par paredzēto pārbaužu pabeigšanu.

Informāciju sagatavoja:
Jevgēnija Pozņaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes
Koordinācijas un sabiedrisko  attiecību nodaļas galvenā inspektore,
 tālrunis 67075617,26328069,  e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ