Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā mācības uzsāks 21 kadets

26.08.2010

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienes studijas 1.septembrī uzsāks 21 kadets. Dokumentus bija iesnieguši 55 reflektanti no visiem Latvijas reģioniem – Rīgas, Daugavpils, Ogres, Jūrmalas, Bauskas, Gulbenes, Madonas, u.c.


UCAK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības klātienes studijām dokumentus iesniedza 55 reflektanti, no tiem iestāj pārbaudījumus atļauts kārtot bija 39 reflektantiem. Lai strādātu par ugunsdzēsēju glābēju neapšaubāmi ir jābūt labai veselībai, tādēļ arī reflektantiem ir jāiziet medicīniskā komisija. Kā liecina pieredze, ik gadus tieši veselības problēmu dēļ daudzus jauniešus nevar uzņemt – šogad 16 jauniešiem tikai šā iemesla dēļ tika atteikta iespēja apgūt ugunsdzēsēja glābēja profesiju.

Dokumentā par vidējo izglītību mācību priekšmetos vērtējums nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm desmit ballu sistēmā vai ne mazāk kā 3 piecu atzīmju skalā, savukārt centralizētajos eksāmenos nedrīkst būt zemāks vērtējums par E līmeni. Tad jākārto fiziskās sagatavotības ieskaite, t.sk. arī peldēšanā, profesionālās atbilstības tests un notiek pārrunas.

Seši reflektanti nenokārtoja fiziskās sagatavotības pārbaudi un četri reflektanti - profesionālās atbilstības testu.

UCAK uzņemšanas komisijas pārrunas notika ar 29 reflektantiem, lai novērtētu viņu atbilstību pilna laika klātienes studijām koledžā, ņemot vērā izvēlētās profesijas izpratni. Atlases konkursu izturēja 21 reflektants.

Sagatavoja:
Inga Vetere,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tel.26183300


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ