Atgādināsim bērniem par drošību!

25.08.2010

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sākoties jaunajam mācību gadam, vecākus un pedagogus aicina ar bērniem pārrunāt kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi, un kā rīkoties gadījumā, ja notikusi nelaime un ir nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju, mediķu vai policijas palīdzība.


Septembrī daudzās skolās tiek rīkotas nodarbība, uz kurām tiek aicināti VUGD darbinieki, kuri ne tikai teorētiski skaidro bērniem par drošību, bet arī no savas pieredzes, minot konkrētus piemēru, izskaidro jauniešiem pārgalvīgas rīcības sekas. Tāpat pārsvarā, sākoties mācību gadam skolās, notiek arī praktiskās mācības – evakuācija. Kā pieredze liecina, kaut gan bieži vien jaunieši to uztver kā jautru pasākumu, tomēr, kad dzīvē nākas saskarties ar riskantu situāciju, kad nekavējoties jāpamet telpas – iegūtā pieredze lieti noder. Savukārt, ja skolēniem ir interese par ugunsdzēsēja profesiju, ir iespējams, iepriekš sazinoties ar ugunsdzēsēju daļu, organizēt ekskursijas uz ugunsdzēsēju depo, apskatīt ugunsdzēsēju tehniku, aprunāties ar ugunsdzēsējiem glābējiem.

Daudzos ugunsdzēsēju depo bērnu ekskursijas grupas ugunsdzēsēji glābēji uzņēmuši jau vasarā. Tā, piemēram, Rīgas reģiona pārvaldes (RRP) 7.daļa sadarbojās ar Sarkandaugavas bērnu un jaunatnes centru „Laimīte”, kas rīkoja bērnu vasaras nometnes un bērni arī apmeklēja depo. RRP 7. daļas komandieris Mareks Silavs atzīst, ka bērni ar lielu interesi aplūkoja ugunsdzēsības aprīkojumu un arī viņiem pašiem bija iespēja pielaikot ugunsdzēsēju kaujas apģērbu. Bērniem tika izdalīti bukleti un izskaidrotas biežāk sastopamās situācijas ar uguni un kā tajās rīkoties.

Tāpat, piemēram, Balvu ugunsdzēsēji zina, ka septembrī Balvu pamatskolā visiem skolēniem jānovada nodarbība par ugunsdrošību un civilo aizsardzību, bet uz depo viesos nāks Latgales reģionālā atbalsta centra "Rasas pērles" audzēkņi. Ventspils ugunsdzēsēji ieplānojuši Ventspils 6.vidusskolas un Ventspils 1.pamatskolas skolotājiem nodarbības par skolēnu apmācību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos. Dobeles daļas ugunsdzēsēji zina, ka 3.septembrī notiks drošības dienas Dobeles sākumskolā, kur būs jāvada nodarbības un arī ekskursija Dobeles ugunsdzēsēju daļā. Tukumnieki savā depo septembrī gaidīs ciemos Praviņu pamatskolas skolēnus un Sociālā dienesta aprūpes centra bērnus. Saldū depo viesosies Jaunlutriņu pamatskolas 4.klase un pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” bērni. Kuldīgas daļas ugunsdzēsēji plāno novadīt nodarbības ar skolēnu evakuāciju sešās skolās, bet Liepājas ugunsdzēsēji - astoņās izglītības iestādēs, turklāt 3.septembrī notiks arī atvērto durvju diena Liepājas 1.daļā ES projekta FireSafe ietvaros.

Tā katrā ugunsdzēsēju daļā ir garu garie saraksti, kuri veidojas atzīmējot, no kurām skolām ir uzaicinājumi un kuras pašas vēlas apmeklēt ugunsdzēsēju daļu, kur inspektoram jāpārbauda skola pēc plāna. Nodarbība un ekskursijas notiek bez maksas, taču skolotājiem savlaicīgi būtu jāsazinās ar ugunsdzēsēju daļām, lai abpusēji vienotos, kad pasākumu var noorganizēt, jo ugunsdzēsējiem glābējiem ir arī savi darba plāni, turklāt no skolām aicinājumu sadarboties tieši septembrī ir visvairāk un, vienlaicīgi pagūt vairākās skolās nav iespējams.
 
Aicinām arī apmeklēt Latvijas ugunsdzēsības muzeju, kur skolēni varēs uzzināt daudz interesanta ne tikai par ugunsdzēsības vēsturi, bet arī ugunsdzēsēju darbu šodien, kā arī ugunsdrošību, kā pasargāt sevi un savus draugus no nelaimes, kā rīkoties, ja izcēlies ugunsgrēks. Maksa par muzeja apmeklējumu pieaugušajiem ir 0,20 Ls, skolniekiem un studentiem – 0,10 Ls, bet ekskursiju grupai līdz 10 cilvēkiem ar ekskursijas vadītāju jāmaksā 1 Ls. Muzeja apmeklējums bez maksas ir internātskolu audzēkņiem, sociālās aprūpes institūcijās esošiem bērniem, invalīdiem, kā arī daudzbērnu ģimenēm un pirmskolas vecuma bērniem. Ekskursiju var pieteikt un apmeklējuma laiku saskaņot pa tālruni: 67331334 vai pa e-pastu: muzejs@vugd.gov.lv .

Tiekoties ar ugunsdzēsējiem, ugunsdzēsības muzejā vai skolā bērni var iegūt vispārīgas zināšanas par ugunsdrošību, bet vecākiem šie jautājumi būtu jāpārrunā ar bērniem individuāli, ņemot vērā bērna vecumu un raksturu, kā arī sadzīves apstākļus, piemēram, atkarībā no tā vai mājās ir centrālā vai malkas apkure, vai ēdiens tiek gatavots uz elektriskās vai gāzes plīts utt. Pieaugušo uzdevums ir izglītot bērnus, liekot izprast, ka par ikvienu nelaimi jāziņo nekavējoties, jo tad ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumu. Kategoriski aizliegumi un draudi sodīt neradīs izpratni par drošību. Kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā paglābties pašam, paglābt līdzcilvēkus, bet gan kā izvairīties no gaidāmā soda, kā noslēpt savu pārkāpumu. Ne katru bērnu izraisīto ugunsgrēku var dēvēt par draiskulību. Bērnu nepareizu rīcību ar uguni var veicināt gan zinātkāre, gan neprasme veikt saimniecības darbus.

Kā liecina statistika, visbiežāk bērnu izraisītie ugunsgrēki izceļas laikā, kad nodarbības skolā ir beigušās un bērni atrodas ceļā no skolas vai paši saimnieko, gaidot mājās vecākus no darba. Tiek nodarīti materiālie zaudējumi, un diemžēl cieš arī paši bērni. Pat, ja ugunsnelaimē nav gūtas fiziskas traumas, notikušā psiholoģiskais pārdzīvojums var atstāt nopietnas sekas bērna turpmākajā attīstībā.

VUGD atgādina, ka par bērnu drošību un ir atbildīgi pieaugušie.


Sagatavoja:
Inga.Veteres,
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece
26183300, 7075841
inga.vetere@vugd.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ